BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE NA RADU / ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Organizaciona struktura
Vizija i vrednosti
Poslovni segmenti
Godišnji izveštaj
Društvena odgovornost
BZR i zaštita životne sredine


Zaštita životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu su ključne vrednosti na kojima se zasniva naš pristup poslovnim aktivnostima i projektima na kojima radimo .

 

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Energoprojekt Oprema a.d. zna da se povrede i nesreće na radu mogu sprečiti. Naša posvećenost ovom problemu obuhvata sve delove naše organizacije, od uprave kompanije pa sve do neposrednih izvršioca na svim našim gradilištima.

Bezbednost i zdravlje na radu su integrisani u sve naše poslovne aktivnosti i sve faze projekata na kojima radimo. Naš program bezbednosti i zdravlja na radu obuhvata :

 • Obuka kadrova za korišćenje različitih softvera planiranja i kontrole poslovnih aktivnosti i svih faza projekata u kojima su integrisane i mere zaštite
 • Obuka kadrova putem programa bezbednosti i zdravlja baziranih na ljudskom ponašanju
 • Medicinsku zaštitu i usluge evakuacije u zemlji i inostranstvu

Svi naši podizvođači i partneri su u obavezi da prihvate i primenjuju našu politiku bezbednosti i zdravlja na radu.

Naša posvećenost bezbednosti i zdravlju na radu je od velikog značaja i koristi za sve naše klijente. Ovim putem mi smanjujemo njihove operativne troškove, izgubljeno vreme zbog povreda i nesreća na radu, troškove osiguranja i istovremeno povećavamo produktivnost i obezbeđujemo realizovanje popusta na bazi neiskorišćenih premija osiguranja.

Svim našim klijentima Energopejekt Oprema pruža širok spektar usluga koje uključuju:

 • Pripremu programa bezbednosti i zdravlja na gradilištu putem planova BZR i zaštite životne sredine
 • Obezbeđenje usaglašavanja svih poslovnih aktivnosti i projekta sa pozitivnim lokalnim i svetskim zakonima iz oblasti BZR i zaštite životne sredine u svim zemljama u kojima radimo
 • Razvoj i primenu programa obuke za BZR i zaštitu životne sredine
 • Obezbeđivanje usluga u slučaju nepredviđenih događaja (komunikaciona, evakuaciona i medicinska podrška)
Statistika povreda na radu
za period 2008-2011
2008
2009
2010
2011
Lakše povrede na radu
1
0
0
0
Teže povrede na radu
0
0
0
0
Povrede na radu sa smrtnim ishodom
0
0
0
0
 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Energoprojekt Oprema je posvećena problemu zaštite životne sredine.

Svaki od naših projekata može da utiče na ljude, biljke, životinje, vodu i zemlju. Naš cilj je da zaštitimo životnu sredinu u svim fazama projekta na kome radimo, polazeći od planiranja, preko projektovanja i izgradnje, sve do završetka pojekta i njegove eksploatacije. Svi naši projekti uključuju metode zaštite, koji doprinose zaštiti životne sredine dugo nakon završetka projekta.

Da bi smo postigli planirano mi:

 • U sve naše poslovne aktivnosti i projekte na kojima radimo, uključujemo plan i obavezu implementacije programa zaštite životne sredine i dosledno ih sprovodimo
 • Projektujemo, izvodimo, planiramo naše projekte i njima upravljamo na način koji izbegava ili minimizira štetne uticaje na životnu sredinu
 • Obezbeđujemo tehničko–tehnološka rešenja kao i metode izvođenja koje sprečavaju ili minimiziraju zagađenje
 • Identifikujemo potencijalne probleme po pitanju zaštite životne sredine i radimo zajedno sa našim klijentima na iznalaženju adekvatnog rešenja
 • Pomažemo našim klijentima u procesu usaglašavanja sa zakonima zaštite životne sredine
Statistika ekoloških incidenata i akcidenata za period 2008-2011
2008
2009
2010
2011
Incidenata
0
0
0
0
Akcidenata
0
0
0
0

 

Energoprojekt Oprema © 2009 Sva prava zadržana