Novo vreme, nove tehnologije, a jedna je boja dominantna – zelena.

Koncept održivosti i saradnja građevinarstva sa prirodom samo su novi izazovi koji nam se nameću. Prepoznajemo zahteve životne sredine, stvaramo pozitivne promene i odgovaramo na zahteve prirode ostvarujući misiju ekološki orijentisanog preduzeća u kojem zaštita životne sredine ne predstavlja konstatovanje stanja, već izazov da se stalno menjamo i prilagođavamo. Primenjujući ekološki prihvatljiva rešenja na projekima, direktno doprinosimo poboljšanju kvaliteta i zaštiti životne sredine.

Reference