Proizvodnja, prenos i distribucija energije 

Pružamo usluge inženjeringa i izvođenja radova na projektima efikasne i pouzdane proizvodnje, prenosa i distribuciju energije do krajnjih korisnika i to kako električne tako i toplotne.

 

Širom sveta izveli smo brojne energetske projekate:

  • elektro/termo/hidro energetske objekate i postrojenja,
  • dalekovode,
  • trafo stanice svih namena i veličina
  • podstanice i toplovode.

U saradnji sa najvećim svetskim proizvođačima opreme, svojim klijentima pružamo usluge inženjeringa, izgradnje, nabavke, ugradnje i puštanja u rad opreme i sistema, kao i obuku krajnjeg korisnika, te usluge održavanja u garantnom periodu.

 Elektromašinske instalacije

Iskustva smo sticali na objektima različite namene:

  • komercijalno-poslovnim objektima, kongresnim centrima i hotelima, stadionima, zdravstvenim ustanovama, stambenim objektima i sl.
  • infrastrukturnim objektima na železnicama, putevima (u tunelima), regionalnim – gradskim, opštinskim i sl. razvodima elektro-mašinskih instalacija i lokalnim proizvodno / prijemno / distributivnim stanicama u kompleksima objekata različite namene.

Svojim klijentima pružamo usluge projektovanja i izvođenja elektromašinskih instalacija i sistema kao i usluge održavanja u garantnom i van garantnom periodu.

Industrijska rešenja

Izgradili smo značajan broj industrijskih objekata i postrojenja različitih namena:

  • različiti industrijski objekti i postrojenja (fabrike, indurstijski razvodi i sl.)
  • postrojenja za prečišćavanje pitkih i otpadnih voda,
  • regionalni / gradski / opštinski sistemi vodosnabdevanja i kanalizacioni sistemi.

Usluge koje pružamo obuhvataju inženjering, izgradnju, nabavku, ugradnju i puštanje u rad tehnološke, mašinske i elektro opreme i sistema, primenom savremene tehnike upravljanja projektima.