Odbor direktora

 

Predsednik OD, Siniša Tekić, dipl.ekon.

Prof. Dr Miodrag Zečević, dipl.el.inž., član

Branko Čeleketić, dipl.maš.inž., član

Rukovodeći tim

 

Direktor – Branko Čeleketić, dipl.maš.inž.

Direktor za ekonomske poslove – Svetlana Krstić, dipl.ekon.