Odbor direktora

 

Predsednik OD, Prof. Dr Miodrag Zečević, dipl.el.inž.

Rajko Tepavac, dipl. ekon., član

Branko Čeleketić, dipl.maš.inž., član

Rukovodeći tim

 

Direktor – Branko Čeleketić, dipl.maš.inž.

Direktor za ekonomske poslove – Svetlana Krstić, dipl.ekon.