Energoprojekt Oprema a.d., preduzeće iz sistema Energoprojekt, pruža usluge inženjeringa, izgradnje, nabavke, ugradnje i puštanja u rad tehnološke, mašinske i elektro opreme i sistema, primenjujući savremene tehnike upravljanja projektima u oblastima:

 • Energetike:
  • elektro/termo/hidro energetski objekti i postrojenja,
  • prenos i distribucija energije
 • Elektromašinskih instalacija i sistema za različite vrste objekata
  • Komercijalno-poslovni objekti, kongresni centri i hoteli, zdravstvene ustanove, stambeni objekti i sl.
  • infrastrukturni objekti na železnicama, putevima (u tunelima), regionalni-gradski, opštinski i sl. razvodi elektro-mašinskih instalacija i lokalne proizvodno/prijemno/distributivne stanice
 • Industrije:
  • različiti industrijski objekti i postrojenja,
  • postrojenja za prečišćavanje pitkih i otpadnih voda,
  • sistemi vodosnabdevanja i kanalizacioni sistemi.

Naš cilj je zadovoljavanje potreba klijenata kroz strategiju stalnog razvoja, korišćenjem najsavremenijih tehnologija u oblastima upravljanja projektima, upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednošću i zdravljem na radu, bezbednošću informacija, energetskom efikasnošću i društvenom odgovornošću.

Potekla iz najbolje tradicije Energoprojekta, Energoprojekt Oprema je danas privatna kompanija u vlasništvu Energoprojekt Holding a.d. Novi Beograd (67,87%) i Napred razvoj a.d. Novi Beograd (32,13%).

 

Verujemo da ćemo i u budućnosti biti vaš partner sa kojim GRADITE BOLJI SVET.