Kao kompanija posedujemo sledeće licence za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata za koje licence izdaje Ministarstvo Republike Srbije  nadležno za poslove građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: I040M3, I051M2, I051E1, I052G1, I052M1, I052E1, I053G1, I053M1, I053E1, I061E1, I062E1, I071G3, I071M2, I072G3, I072M2, I073G3, I073M2, I102M1, I111G1, I111E3, I112E5, I141E1, I141E3, I144E1, I144E3, I150E3, I151E3.

Detaljan opis licenci koje posedujemo možete pogledati na

Ili na sajtu ministarstva >>>>

Naši zaposleni poseduju:

  • inženjerske licence odgovornih projektanata i odgovornih izvođača radova
  • licence i sertifikate za upravljanje projektima
  • licence za projektovanje i izvođenje posebih sistema i mera zaštite od požara
  • licence inženjera za zavarivanje (međunarodne i evropske)
  • sertifikate za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • LEED  green building program sertifikate
  • sertifikate o stručnoj osposobljenosti za rad sa specijalističkim programima, aplikacijama i uređajima

U radu koristimo isključivo licencirani softver i aplikacije.