ISO 9001 (Sistem menadžmenta kvalitetom)

Zahvaljujući menadžmentu rizicima koračamo sigurnim putem od početka do kraja realizacije svakog projekta. Planiranje, obezbeđivanje, kontrola i dokumentovanje kvaliteta u praksi su sastavni deo naših, svakodnevnih radnih aktivnosti koje obezbeđuju visok kvalitet izgrađenih objekata.

ISO 14001 (Sistem menadžmenta životnom sredinom)

Ocenjivanje aspekata i uticaja na životnu sredinu i preduzimanje efektivnih i efikasnih mere za sprečavanje zagađenja i očuvanje prirodnih resursa, obezbeđuju da naše aktivnosti imaju minimalan, odnosno prihvatljiv uticaj na životnu sredinu za sve vreme realizacije naših projekata.

OHSAS 18001 (Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu)

Tvrdimo da se povrede i nesreće na radu uvek mogu sprečiti kroz preventivno delovanje. Sagledavanje opasnosti pre početka rada, izrada i primena planova bezbednosti i zdravlja su vrednosti na kojima se zasniva bezbednost naših poslovnih aktivnosti i svakodnevni rad.

ISO/IEC 27001 (Sistem menadžmenta bezbednošću informacija)

Kao kompanija koja poslovne procese realizuje širokom primenom IC tehnologija uspostavili smo Sistem bezbednosti informacija sa ciljem da saradnju sa našim klijentima, partnerima i isporučiocima realizujemo tako da je uvek obezbeđena neophodna dostupnost, tajnost i integritet informacija.

ISO 50001 (Sistem menadžmenta energijom)

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije su važni principi na svim našim projektima u toku izvođenja radova i korišćenja novih tehnologija i opreme.

IQ NET SR 10:2015 (Sistem upravljanja društvenom odgovornošću)

Uspostavljeni sistemski pristup socijalnoj odgovornosti podrazumeva davanje doprinosa opštem razvoju društvene zajednice, dostizanje potpune usklađenost poslovanja sa zakonskim zahtevima i etičkim normama i principima.