Izgradili smo značajan broj industrijskih objekata i postrojenja različitih namena:

  • različiti industrijski objekti i postrojenja (fabrike, indurstijski razvodi i sl.)
  • postrojenja za prečišćavanje pitkih i otpadnih voda,
  • regionalni / gradski / opštinski sistemi vodosnabdevanja i kanalizacioni sistemi.

Usluge koje pružamo obuhvataju inženjering, izgradnju, nabavku, ugradnju i puštanje u rad tehnološke, mašinske i elektro opreme i sistema, primenom savremene tehnike upravljanja projektima.

Reference