GODIŠNJI IZVEŠTAJ
Organizaciona struktura
Vizija i vrednosti
Poslovni segmenti
Godišnji izveštaj
Društvena odgovornost
BZR i zaštita životne sredine


GODIŠNJI IZVEŠTAJI

 

Da biste videli PDF verziju Sažetih konsolidovanih finansijskih izveštaja za period 2009-2013. godine Energoprojekt Opreme a.d. molimo vas da kliknete O V D E.

Da biste videli PDF verziju Reklasifikacije bilansa stanja i bilansa uspeha za 2006-2010. Energoprojekt - Opreme molimo vas da kliknete O V D E

Da biste videli finansijske izveštaje za 2017, kliknite na:
- godišnji izveštaj
- konsolidovani godišnji izveštaj

Da bi ste videli godišnje izveštaje, konsolidovane godišnje izveštaje, izveštaje o reviziji, godišnje izveštaje o poslovanju društva, izjave lica odgovornih za sastavljanje izveštaja, odluke nadležnog organa društva o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja - napomene i odluka o raspodeli dobiti ili pokriću dobitka / napomene) za period 2011-2013 kliknite O V D E

Da bi ste videli GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA Energoprojekt Oprema ad kliknite O V D E

 

Energoprojekt Oprema © 2009 Sva prava zadržana