ZAPOŠLJAVAMO

Energoprojekt Oprema a.d. je postavila visoke ciljeve: da bude najbolja u svim aspektima poslovanja i da ne pregovara oko kvaliteta. Negujemo radnu etiku sa fokusom na kvalitet. Da bi našim klijentima pružili kvalitetne i efikasne usluge, zapošljavamo stručnjake koji imaju ne samo talenat i znanje već i odgovarajuće lične osobine kao što su fleksibilnost, sklonosti…

Počeo da teče garantni period za projekat “ADA MALL”

Tržni centar “Ada Mall” koji se nalazi u blizini Ade Ciganlije, ukupne investicione vrednosti 100 miliona evra, izveden je po projektu londonskog arhitektnoskog studija “Design International”, uz učešće lokalnih konsultanata. Realizovana vrednost elektromašinskih radova, koji su u obimu Energoprojekt Oprema a.d. iznosi oko 17.5 mil. EUR. Ada Mall je projektovan i sertifikovan u skladu sa…

Modernizacija Sistema kontrole letenja, Beograd, Srbija

INVESTITOR: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Doo Beograd STATUS PROJEKTA: U toku VREDNOST PROJEKTA: 17.443.869,57 EUR OPIS POSLA: Elektromašinski instalacije STATUS PROJEKTA Godina završetka gradnje / primopredaje Investitoru – u toku Zatvaranje ugovora / izlazak iz garantnog perioda – 2023. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTA Projekat realizuje Grupa ponuđača Energoprojekt Visokogradnja a.d., Energoprojekt Oprema a.d.…

Modernizacija TPS Zemun, Srbija

INVESTITOR: Srbija Voz a.d. STATUS PROJEKTA: U toku VREDNOST PROJEKTA: 50.854.876,94 EUR OPIS POSLA: Signalno-sigurnosne i elektromašinske instalacije i sistemi STATUS PROJEKTA Godina završetka gradnje / primopredaje investitoru – u toku Godina okončanja ugovora / izlaska iz garantnog perioda – 2023./2024. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTA Projekat realizuje Konzorcijum sačinjen od tri kompanije čiji je lider Energoprojekt…

Potpisan ugovor o modernizaciji sistema kontrole letenja

Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji aneksa zgrade CKL Beograd sa tornjem AKL Beograd. Investitor je Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Doo Beograd. Projekat realizuje Grupa ponuđača Energoprojekt Visokogradnja a.d., Energoprojekt Oprema a.d. i EMPEX d.o.o. Nosilac posla je Energoprojekt Visokogradnja a.d. Ukupna neto površina aneksa CKL je 3,317.86m2, spratnosti PO+P+3 sa…

Završetak projekta Paket C#2 – Infrastruktura za sistem upravljanja kvalitetom uglja, Kolubara, Srbija

Na lokaciji stare deponije uglja u Istočnom polju Tamnava, Energoprojekt Oprema sa svojim partnerom GP Planum, privela je kraju realizaciju značajnog infrastrukturnog projekta. Izgradnja novog postrojenja za transport i deponovanje uglja koja treba da obezbedi energetsku efikasnost ekološkim upravljanjem kvalitetom uglja, je započela krajem 2016. godine. Investitor projekta je Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije”, a sredstva…

Energoprojekt za decu

U holu poslovne zgrade otvorena je tradicionalna godišnja izložba crteža najmlađih Energoprojektovaca – dece zaposlenih sa temom „Deda Mraze ne skreći sa staze“. Izložba je deo proslave Nove godine za decu zaposlenih i trajaće do 17. januara 2020. godine. Proslava Dečje nove godine za decu zaposlenih u Energoprojektu održana je u subotu 21.12.2019. Na njoj su se…

400kV Dalekovod Niš – Leskovac, 40,5 km, Srbija

INVESTITOR: Evropska agencija za rekonstrukciju/Javno preduzeće „Elektromreža Srbije” STATUS PROJEKTA: Završen VREDNOST PROJEKTA: 6.899.523 EUR OPIS POSLA: Projektovanje, nabavka opreme, građevinski i elektromontažni radovi STATUS PROJEKTA Godina završetka gradnje / primopredaje investitoru – 2009. Godina okončanja ugovora / izlaska iz garantnog perioda – 2010.   OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTA Kompletni radovi (nabavka opreme i izgradnja) 400kV…

400 kV Dalekovod Leskovac-granica sa BJRM, 100 km, Srbija

INVESTITOR: INABENSA / Javno preduzeće „Elektromreža Srbije” STATUS PROJEKTA: Završen VREDNOST PROJEKTA: 9.900.000 EUR OPIS POSLA: Projektovanje, građevinski i elektromontažni radovi STATUS PROJEKTA Godina završetka gradnje / primopredaje investitoru – 2011. Godina okončanja ugovora / izlaska iz garantnog perioda – 2012.   OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTA Kompletni radovi na izgradnji 400kV dalekovoda od TS Leskovac 2 do…