INVESTITOR:
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Doo Beograd

STATUS PROJEKTA:
U toku

VREDNOST PROJEKTA:
17.443.869,57 EUR

OPIS POSLA:
Elektromašinski instalacije

STATUS PROJEKTA

  • Godina završetka gradnje / primopredaje Investitoru – u toku
  • Zatvaranje ugovora / izlazak iz garantnog perioda – 2023.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTA

Projekat realizuje Grupa ponuđača Energoprojekt Visokogradnja a.d., Energoprojekt Oprema a.d. i EMPEX d.o.o. Nosilac posla je Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Vrednost dela radova koji pripada Energoprojekt Opremi a.d. je 14.290.823,76 EUR.

Ukupna neto površina aneksa CKL je 3.317,86m2, spratnosti PO+P+3 sa tornjem neto površine 2.517,14m2 spratnosti PO+P+16 i visine 73,55m.

OPIS POSLA

Deo radova koji pripada Energoprojekt Opremi a.d. obuhvata isporuku i montažu opreme i materijala, izradu projekta izvedenog stanja i obuku korisnika.

OBIM POSLA/SISTEMI

Ugovorom je obuhvćena isporuka i montaža opreme i materijala elektroenergerskih, termotehničkih, instalacija telekomunikacija, centralni sistem za nadzor i upravljanje, instalacije liftova, protivpožarnih sistema, puštanje opreme u rad, izradu projekta izvedenog stanja i obuku korisnika.