Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji aneksa zgrade CKL Beograd sa tornjem AKL Beograd. Investitor je Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Doo Beograd.

Projekat realizuje Grupa ponuđača Energoprojekt Visokogradnja a.d., Energoprojekt Oprema a.d. i EMPEX d.o.o. Nosilac posla je Energoprojekt Visokogradnja a.d. Ukupna neto površina aneksa CKL je 3,317.86m2, spratnosti PO+P+3 sa tornjem neto površine 2,517.14m2 spratnosti PO+P+16 i visine 73,55m.

Deo radova koji pripada Energoprojekt Opremi a.d. obuhvata isporuku i montažu opreme i materijala elektroenergerske, termotehničke, instalacije telekomunikacija, centralni sistem za nadzor i upravljanje, instalacije liftova, protivpožarnih sistema, puštanje opreme u rad, izradu projekta izvedenog stanja i obuku korisnika.

Ukupna vrednost projekta je 17,443,869.57 EUR