Potpisan ugovor o modernizaciji sistema kontrole letenja

Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji aneksa zgrade CKL Beograd sa tornjem AKL Beograd. Investitor je Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Doo Beograd. Projekat realizuje Grupa ponuđača Energoprojekt Visokogradnja a.d., Energoprojekt Oprema a.d. i EMPEX d.o.o. Nosilac posla je Energoprojekt Visokogradnja a.d. Ukupna neto površina aneksa CKL je 3,317.86m2, spratnosti PO+P+3 sa…