U holu poslovne zgrade otvorena je tradicionalna godišnja izložba crteža najmlađih Energoprojektovaca – dece zaposlenih sa temom „Deda Mraze ne skreći sa staze“. Izložba je deo proslave Nove godine za decu zaposlenih i trajaće do 17. januara 2020. godine.

Proslava Dečje nove godine za decu zaposlenih u Energoprojektu održana je u subotu 21.12.2019. Na njoj su se mališani zabavili uz pozorišnu predstavu, Deda Mraza, animatore i podelu paketića. Na njoj su se mališani zabavili uz pozorišnu predstavu, Deda Mraza, animatore i podelu paketića.