INVESTITOR:
Evropska agencija za rekonstrukciju/Javno preduzeće „Elektromreža Srbije”

STATUS PROJEKTA:
Završen

VREDNOST PROJEKTA:
6.899.523 EUR

OPIS POSLA:
Projektovanje, nabavka opreme, građevinski i elektromontažni radovi

STATUS PROJEKTA

  • Godina završetka gradnje / primopredaje investitoru – 2009.
  • Godina okončanja ugovora / izlaska iz garantnog perioda – 2010.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTA

Kompletni radovi (nabavka opreme i izgradnja) 400kV dalekovoda od TS Niš 2 do TS Leskovac 2.
Prvi put u Srbiji korišćen je “V” lanac i DUPLEX zaštita čelično rešetkaste konstrukcije – toplo
cinkovanje i nakon montaže farbanje konstrukcije u tri sloja.

OPIS POSLA

Projektovanje, nabavka opreme, izgradnja i elektromontažni radovi

OBIM POSLA:

Pristupni putevi, temelji, montaža čelično rešetkaste konstrukcije – slobodno stojeći, „Y” oblik; Elektromontažni radovi: Provodnik: ACSR 490/65 mm2 – tri faze, dva provodnika po fazi; Zaštitno uže: Jedno klasično AWG, jedno sa optičkim vlaknima (2 x 24 vlakana); Nabavka opreme (čelično rešetkasti stubovi, provodnik ASCR 490/65, zaštitino uže AWG, zaštitino uže OPGW, izolatorski članici U160B, spojna i ovesna oprema)

Ispitivanje završenog dalekovoda;

Probni rad (prazan hod dalekovoda) u trajanju od 2 meseca. Izrada dokumentacije izvedenog objekta, mikro projekat i uputstva za održavanje i rukovanje.