INVESTITOR:
INABENSA / Javno preduzeće „Elektromreža Srbije”

STATUS PROJEKTA:
Završen

VREDNOST PROJEKTA:
9.900.000 EUR

OPIS POSLA:
Projektovanje, građevinski i elektromontažni radovi

STATUS PROJEKTA

  • Godina završetka gradnje / primopredaje investitoru – 2011.
  • Godina okončanja ugovora / izlaska iz garantnog perioda – 2012.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTA

Kompletni radovi na izgradnji 400kV dalekovoda od TS Leskovac 2 do granice sa Makedonijom

OPIS POSLA

Projektovanje, građevinski i elektromontažni radovi i izgradnja

OBIM POSLA:

Pristupni putevi, temelji, montaža čelično rešetkaste konstrukcije – slobodno stojeći, „Y” oblik; Elektromontažni radovi: Provodnik: ACSR 490/65 mm2 – tri faze, dva provodnika po fazi; Zaštitno uže: Jedno klasično AWG, jedno sa optičkim vlaknima (2 x 24 vlakana);

Ispitivanje završenog dalekovoda;

Probni rad (prazan hod dalekovoda) u trajanju od 2 meseca. Izrada dokumentacije izvedenog objekta, mikro projekat i uputstva za održavanje i rukovanje.