Održana nadzorna/resertifikaciona provera IMS u Energoprojekt Oprema a.d.

U akcionarskom drušvu Energoprojekt Oprema 28.10.2019. održana je eksterna provera integrisanog menadžment sistema (IMS). Programom audita obuhvaćene su stalne i privremene organizacione jedinice (projekti). Na završnom sastanku proveravača sa menadžmentom društva istaknuto je da se potvrđuje sprovođenje aktivnosti pokrivenih predmetom i područjem primene sertifikovanih sistema menadžmenta i da se ostvaruje kontinualna usklađenost uspostavljenog sistema menadžmenta…