Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, zajedno sa Udruženjem vodovoda i  kanalizacije Srbije, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, gradom Kragujevac i JKP Vodovod i kanalizacija, organizovali su 49. Konferenciju o otpadnim  vodama, komunalnom  čvrstom  otpadu  i opasnom otpadu, u hotelu Šumarice u Kragujevcu od 02. do 04. aprila 2019. godine. Cilj konferencije  bio  je  razmena  znanja i iskustva u tri tematske oblasti  (otpadne  vode,  komunalni čvrsti otpad i opasan otpad), kao i  primena regulative i standarda koji vode poboljšanju stanja u životnoj  sredini. Konferencija  je  tradicionalno  okupila  sve  profile stručnjaka  iz  regiona  iz  oblasti  integrisanog  upravljanja otpadnim  vodama,  otpadom,  kao i opasnim otpadom i posebnim tokovima  otpada  i  uticaja  na ljudsko  zdravlje.

Rezultate  rada ovom  prilikom  prikazali  su predstavnici  visoko obrazovnih  institucija,  državne  uprave,   istraživači,   stručnjaci svih oblasti rada i održavanja sistema i postrojenja, projektanti,  izvođači,  kao  i  predstavnici  proizvođača  opreme, materijala  i  pribora.Naša kompanija je na ovoj konferenciji imala veoma  zapažen  štand  na  kom  je  prezentovala  svoja  poslovna dostignuća  u  oblasti  tretmana industrijskih  otpadnih  voda, komunalnih    otpadnih   voda, komunalnog  čvrstog  otpada  i opasnog  otpada.  Tim  povodom pripremljena  je  prezentacija, kao i film o postrojenju za prikupljanje  i  preradu  otpadnih voda  „Cvetojevac“  u  Kragujevcu,  u čijoj  izgradnji  je  svojevremeno aktivno  učestovala  i  Slavka Ćosić kao glavni inženjer i mnogi  drugi  stručnjaci  Energoprojekta  iz  te  oblasti.  Radovi na samom postrojenju počeli su 1980-ih godina, a izvodila ih je AD  Oprema  kroz  projektovanje, izgradnju i puštanje u rad 1990. godine,  tog  tada  najmodernijeg postrojenja u ovom delu Balkana.

U  okviru  konferencije  organizovana  je  i  poseta  postrojenju, koje je do današnjeg dana u  odličnom  stanju  i  postiže  dobre  rezultate.  Prezentaciju Energoprojekta  je  uradio  naš kolega mr Dušan Krstić, rukovodilac  radne  jedinice  –  komunalna  hidrotehnika,  prečišćavanja voda i zaštita okoline iz AD  Hidroinženjeringa,  u  kojoj je  prikazan  stav  Energoprojek ta u vezi sa trenutnim stanjem sa otpadnim  vodama  i  načinima  na kojima se taj problem u Srbiji može rešiti na najbolji način. Osim  Energoprojekt  Opreme  na  konferenciji  su  se  sa  svojim   mladim   inženjerima predstavili  i  Energoprojekt Hidroinženjering,  Energoprojekt  Industrija  i  Energoprojekt Entel. Takođe, Zoran Marinković,  glavni  inženjer  u  radnoj  jedinici  komunalne  hidrotehnike,   prečišćavanja   voda  i zaštite okoline u AD Hidroinženjering,  prezentovao  je  na konferenciji  svoj  naučni  rad „Prikaz  dosadašnjih  projektnih aktivnosti na EPC ugovoru o izgradnji nove i sanaciji postojeće   deponije   Vinča   u Beogradu“.Jedan od primarnih ciljeva  Energoprojekta  je  da  pruži što  veći  doprinos  poboljšanju kvaliteta  prikupljanja  i  prerade otpadnih voda i zaštite životne  sredine,  a  u  čemu  je  već  pokazao  zavidne  rezultate, kao  i  da  u  isto  vreme  iskoristi  velike  poslovne  potencijale koje nudi Evropska Unija sa  svojim  pristupnim  fondovima  namenjenim  upravo  ovakvim projektima.