Odbor direktora

 

Predsednik OD, Slavka Ćosić, dipl.inž.tehn.

Siniša Tekić, dipl.ekon., član

Milan Mamula, dipl. pravnik, član

Prof. Dr Miodrag Zečević, dipl.el.inž., član

Vladan Pirivatrić, dipl.el.inž., član

Rukovodeći tim

 

Direktor – Vladan Pirivatrić, dipl.el.inž.

Direktor za projekte i operativu – Branko Marković, dipl.maš.inž.

Direktor za poslovni razvoj – Ljiljana Rosić, dipl.el.inž.

Direktor za ekonomske poslove – Svetlana Krstić, dipl.ekon.